Aktuální nabídka slev a odměn

 

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA NÁKUP LÁHVOVÉHO PIVA, LÁHVOVÝCH LIMONÁD A PLECHOVEK ZN. PRIMÁTOR

Doba trvání akce: 15. 6. 2020 - 31. 12. 2023

1.1 Základní sleva

Členům Věrnostního programu je poskytována základní sleva ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží při každém použití karty. Nárok na základní slevu vzniká automaticky členstvím ve věrnostním programu a není podmíněn množstvím nakupovaných výrobků. Základní sleva může být navýšena o doplňkovou slevu podle pravidel uvedených níže a dalších ujednání.

1.2 Doplňková sleva

Členové Věrnostního programu pro účely doplňkové slevy sbírají body podle objemu zboží zakoupeného u Společnosti s využitím Karty. Přepočet bodů je stanoven následovně: 1l piva, lima = 20 bodů.

Pro výpočet doplňkové slevy je rozhodující množství nasbíraných bodů za období. První období začíná 15. 6. 2020 a končí 31. 12. 2020. Další období je pro výpočet doplňkové slevy stanoveno vždy jako jeden kalendářní rok. Sleva je pak aplikována po celý následující kalendářní rok.

Nárok na doplňkovou slevu zaniká, pokud v daném období nebyla dosažena stanovená hranice pro výpočet doplňkové slevy. V takovém případě bude aplikována pouze základní sleva.

Výše doplňkové slevy se stanovuje na 3%.

Člen věrnostního programu bude o nastavení či pozastavení doplňkové slevy informován emailem.

1.3 Pravidla výpočtu doplňkové slevy

Doplňková sleva náleží všem členům věrnostního programu za splnění následujících podmínek:

  • Pro první období od 15. 6. do 31. 12. 2020 je stanovena hranice pro výpočet doplňkové slevy na úroveň 2500 a více bodů. Při splnění této podmínky bude aktivována doplňková sleva s účinností od 11. 1. 2021 a platností do konce kalendářního roku 2021.
  • Pro období každého dalšího kalendářního roku je stanovena hranice pro výpočet doplňkové slevy na úroveň 5000 bodů a více. Po splnění této podmínky bude aktivována doplňková sleva s účinností od 11. 1. následujícího kalendářního roku a platností doplňkové slevy do konce daného roku.

2. PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ VĚCNÉ ODMĚNY ZA NÁKUP SUDOVÉHO PIVA A SUDOVÝCH LIMONÁD ZN. PRIMÁTOR

Doba trvání akce: 1. 8. 2021 - 30. 11. 2021

2.1 Sbírání samolepek

Členové Věrnostního programu pro účely čerpání věcné odměny za nákup sudového piva nebo sudových limonád sbírají samolepky podle objemu zboží zakoupeného u Společnosti s využitím Karty. Přepočet k získání samolepek je stanoven následovně:

15l sud … 1 samolepka

30l sud … 2 samolepky

50l sud … 3 samolepky

20l petainer … 2 samolepky

Pro čerpání věcné odměny je rozhodující množství nasbíraných samolepek během doby trvání akce. Samolepky obdrží držitel karty vždy po uskutečnění nákupu a samolepka mu bude vydána na provozovnách Společnosti. K nalepení samolepky bude k dispozici karta, na kterou se samolepky nalepí. Tato karta je k vyzvednutí na provozovnách Společnosti.

2.2 Věcné odměny a pravidla výpočtu uplatnění věcné odměny

Nárok na věcnou odměnu vzniká automaticky členstvím ve věrnostním programu a je podmíněn množstvím nakupovaných výrobků a nasbíraných samolepek po dobu trvání akce.

Kompletní nabídku věcných odměn a jejich členění lze nalézt na webu www.iloveprimator.cz v sekci „SUDY-odměny za nákup“ nebo na vyžádání na provozovnách Společnosti. Nabídka věcných cen může být v průběhu trvání akce aktualizována a Společnost si vyhrazuje právo na změnu. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Věcná odměna náleží všem členům věrnostního programu, kteří se prokáží věrnostní kartou a odevzdají kartu, na které budou řádně nalepeny samolepky. Věcnou odměnu si držitel Karty vybere podle počtu nalepených samolepek u obsluhy, přičemž jsou stanoveny úrovně 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 samolepek s příslušnou odměnou, nebo odměnami, pro každou úroveň. Věcná odměna bude vydána na místě Společnosti, nebo připravena k vyzvednutí.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.